Sprawy rodzinne- rozwody, separacje, alimenty

Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię Adwokacką z Bydgoszczy obejmuje wszystkie sprawy rodzinne bezpośrednio związane z treścią Ustawy z dn. 25 lutego 1964 roku - Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

 Klienci Kancelarii mogą liczyć na wsparcie obejmujące:

1. Rozwody


2. Separacje

W obszarze prowadzonych spraw pełnomocnik podejmie się:


3. Alimenty


Zarówno porady prawne, jak i reprezentacja adwokacka to czynności prawne obejmujące:


4. Kontakt z dzieckiem

Regulacje dotyczące ustalenia kontaktów z dzieckiem (po oraz w trakcie rozwodu) dotyczą wsparcia adwokata w obszarze:


5. Władzę rodzicielską


Sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej, prowadzone przez adwokat Monikę Maskalską najczęściej dotyczą:

 


6.  Ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa

 

Wszystkie sprawy związane z koniecznością ustalenia pochodzenia dziecka (ustalenie bądź zaprzeczenie jego pochodzenia).

7.  Opiekę i kuratelę


Sprawy te związane są z koniecznością ustanowienia opieki bądź kurateli osobom niepełnoletnim lub też ubezwłasnowolnionym.

8. Podział majątku współmałżonków


W ramach regulacji w tym zakresie adwokat podejmie się:

 


9. Rozdzielność majątkową

 

Prowadzenie spraw dotyczących rozdzielności majątkowej - zarówno współmałżonków, jak również konkubentów.

10. Rozliczenia tzw. "konkubinatu"


Czynności adwokata dotyczą m.in.:


We wszystkich powyższych sprawach rodzinnych mogą Państwo także liczyć na kompleksowe doradztwo.